Claustro de Profesores

PRIMARIA:

 • 1º y 2º EP – TUTOR: MARIO COIRA MARÍN
 • 3º EP – TUTORA: PAULA RODRÍGUEZ PASTORIZA
 • 4º EP – TUTORA: ARACELI LÓPEZ MAYÁN / JCOBO CORTIZO ABOAL
 • 5º EP – TUTOR: ÁNGEL LÓPEZ LAJOS
 • 6º EP – TUTOR: JOHN LÓPEZ BARCIA
 • PROFESOR DE MÚSICA : ÓSCAR IBAÑEZ GARCÍA
 • PROFESOR DE INGLÉS: JOHN LÓPEZ BARCIA
 • PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: ÁNGEL LÓPEZ LAJOS
 • PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: BRANDON VIEIRA GARCÍA
 • SECCIÓN BILINGÜE: PAULA RODRÍGUEZ PASTORIZA
 • OTROS PROFESORES:BEGOÑA DÍAZ FERNÁNDEZ / ALBERTO SANMIGUEL RODRÍGUEZ / Mª TERESA BUENO HERNÁNDEZ

SECUNDARIA:

 • 1º ESO – TUTORA: ELENA FERNÁNDEZ PÉREZ
 • 2º ESO – TUTORA: ELOISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 • 3º ESO – TUTORA: ASTRID FILGUEIRA ÁLVAREZ
 • 4º ESO – TUTORA: SARA MARTÍNEZ RIAL
 • PROFESORAS DE LENGUA ESPAÑOLA/LINGUA GALEGA: ASTRID FILGUEIRA ÁLVAREZ/ SARA MATÍNEZ RIAL
 • PROFESORAS DE BIOLOXÍA/ FÍSICA Y QUÍMICA/ MATEMÁTICAS: Mª JOSÉ JUNCAL SAMPEDRO/ Mª TERESA BUENO HERNÁNDEZ/ESMERAL GIL TROITIÑO.
 • PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: ÁNGEL LÓPEZ LAJOS /MARINA RAMÍREZ ABAL
 • PROFESORA DE MATEMÁTICAS/TECNOLOGÍA/TIC: ESMERALDA GIL TROITIÑO
 • PROFESORAS DE MÚSICA: CAYETANA PÉREZ RODRÍGUEZ/ELOISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 • PROFESORES DE INGLÉS Y FRANCÉS: EUSEBIA PINTOS LOIRA/ASTRID FILGUEIRA ÁLVAREZ
 • PROFESORA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA/ VALORES ÉTICOS: Mª ELENA  FERNÁNDEZ PÉREZ
 • PROFESORA DE RELIGIÓN: VACANTE
 • PROFESORA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: Mª CELESTE GARRIDO MEIRA
 • ORIENTADORA: LUCÍA PEREYRA GARCÍA